VER EEN VOUD i GEN & VER EEN ZELF i GEN
met de puntjes op de i van "ik" (mayaans=magisch') voor witte wind)

Dit bewustzijnsveld is verantwoord vanwege het stelsel dat wij Nederlanders als vanzelve respecteren als leidend ~ aldus de webmaster en aangestelde functionaris alhier ...

Immers driemaal scheeps is Recht & Echt & Lacht ...

Dat was al zo in de Tijd van onze Stamvader William of Orange ... waar onze komende Koning naar vernoemd is ~ en dit wordt geweten in het Watermanagement ... waar uw scribent een genoot van is ~ een zeer gewaardeerd partner.

(verdere verantwoording zou hier niet passend zijn ~ men kan zich melden op onderstaande & inklikbare blog ... ~ en u wordt bediend)

') hoe is magie te plaatsen:

 • magie zit aan de hart kant van de mens - in het menselijke lichaam : "lichtaambeeld" is de smitse benadering - en je weet dat de smit werkt met het vuur : ter smeding van het ijzer als het heet - gloeiend heet is ter buiging / transformatie en transitie ...
 • logica zit aan de andere kant : dat is het linkerbreindeel dat er op "tokkelt" ...
 • ratio is de weving tussen beide samenwerkende delen van het EEN zelvige ...; je hoeft je niets aan te trekken van de geleerden die het voor sommigen heeft geplaatst aan de "zakelijke kant" - dat is een terrein van taalmeesters die zichzelve niet meester waren / gewend waren te worden ... (vraag dit eens na bij de CRvB ... en verhaal uw bevindingen op onderstaande blog? net zo makkelijk;-)
  RA TI O : verEENigt de ZON via RA; de 7e toon via TI en de cirkel via O en ook 0-nul-zero (bron merLLinKA)


  Ofschoon bovenstaande plaatje is ingevuld met Engelstalige terminologie kan een gemiddeld opgeleid Landgenoot dit lezen en begrijpen ... . In bedoeling, intentie en integriteitsvelden ter afstemming behoeven ze echter enige toelichting en navenante oplichting in de lichamen die gegrond zijn en verworden tijdens het lezen van de openbarende vibraties via woorden in zinnen en dergelijke grammaticale - mentale - constructen.

  De terminologie in vogelvlucht (voor diepere teksten duik in link)
  in waternet & mokum & om-streken is dit bekend als s'ace-taal (néanderstaler schepper)

  physical intelligence ~ lichamelijke ordening

  emotional intelligence ~ stromende ordening

  mental intelligence ~ betekenende ordening

  spiritual intelligence ~ geestverruimende ordening

  earth intelligence ~ planaetherisch ordening

  In de nadere beschrijving verweeft de auteur/schrijver/initiator enige wetenswaardigheden vanwege nieuw-wetenschappelijk gebaseerde theorie van o.a. Clare Graves , KenWilber & Valum Votan ... . Dit als een opsomming van vele anderen die aan hetzelfde programma - een zgn. planetair transitie programma - meewerken.

  physical intelligence ~ lichamelijke ordening

  een in algemene zin sympathiek uitgangspunt in deze ordeningsfase is het principe van de celdeling en het principe van spiegeling ... : wat je in je spiegelbeeld ziet is een ander "ik" - immers wat bij jou je linker kant is is daar opeens de rechterkant ... Een interessante en doorgaans verwerkelijkend gemak is het om deze illusie je eigen te maken als een verterende harmonie van eenheid.

  in de taal van SDi - Graves & Wilber et all - is dit het rijk van overleving (ring1) : het lichaam voeden met voeding / eten - plan: eten ... gecombineerd met de 8e ring van ervaren - het principe van eindeloosheid & tijdloosheid :: en daar is de vibratie van de 13maan-taal / magie ingebracht (8;-)

  emotional intelligence ~ stromende ordening

  naast het primaire verbond tussen de "R-vaarring" en "de J8 (jacht)" kennen wij het werkwoord van jagen en reizen en door een energieveld trekken - soms ook vertrekken. tijdens die soort be-wegingen zijn de afwegingen zo snel elkaar opvolgende dat de ervaarder zich in een stroming waart: de ene na andere duiding doemt op èn "je" moet door ... naar het doel - de bedoeling ... dan is er geen keus - net als de fiets die met gemak overeind blijft tijdens de beweging :: ergo, dat snapt een ieder hier ...

  het komt voor dat men dit later niet in woorden kan vatten; en nog vager wordt het als een ander jouw beweging beschrijft (ook hier is een blik op "rechtspraak" rijk aan ervaring en observatie).

  onderscheidend met de "oudetijd" is het besef van de mens zelf dat "die tijding" gepasseerd is - te duiden in het onderscheid in 2 mantra's :
  "wat niet weet ... wat niet deert"
  versus
  "wat zich weet ... dat zich weert"

  mental intelligence ~ betekenende ordening

  aan het einde van het tweede millenium uit zich dit verschijnsel - of beter de her-ordening - via de code voor het aetisch handelen :: dat breed wordt opgepakt en gevolgd (hier en daar zijn -anno eind 2008- nog wat uitzonderingen te wijzen : zoals job c. stelt : er moet een einde komen aan het gesodemoieter - denk ook aan israël en de bombardementen tussen kerst en nieuwjaar 2008/9)

  je zou kunnen stellen dat de betekenende ordening wordt ingegeven aan de bewegende mensen en gezelschappen middels de opkomst van de automatisering - de instrumentalisering via computers, personal computers, steeds intelligentere netwerken en de opkomende generaties en ook landen & culturen.

  een andere vibratie aan het woord mentaal is overigens "psychologie" ~ daar is bekend dat sommigen via media hun invloed laten gelden voor telkens nader te kwalificeren bedoelingen. Onder die bedoelingen zitten - als onderscheid - bedoelingen met schone, ware, goede, onderzoekende en legitemerende kwaliteiten en ook hun tegengestelde "pogingen" ...

  spiritual intelligence ~ geestverruimende ordening

  wordt al enige tijd in de wereld neergezet - denk aan Mahatma Gandhi ( > 60 jaar terug), aan John Lennon (<1981), aan de Top2000 & bezongen idealen die dromen vertegenwoordigen - ; ook in de vorm van technologische mogelijkheden - steeds sneller wijzer wordende jeugd, internetjournalisme en actievoering, betere keuze voorstellingen / menu's, democratie en bedrijfsdemocratie (schoonheid van en in relatieonderhoud, cq. contact en spraak / bejegening)
  Hier doet ook de natuur haar waarde gelden via bijv. de seizoenen en seizoenswisselingen die vooral ook in Nederland zo waarneembaar zijn (elfstedentochten, krokusvakantie & "sinte" Maarten ) en die mensen oppikken in verbeeldende, zeg maar zinneprikkelende uitingen ter katalisering en uitnodiging voor het contact: (voorbeeld)


  Deze "eigen" brief is van de eerste inspirator/communicator in een overheidsinstelling in Nederland ; de inspiratie voor het ontwerp is weer ingegeven door de overheidsmanager van het jaar 2003 en zijn gedrag in relatie met de ander

  (zie bijv. ook MenS)

  earth intelligence ~ planaetherisch ordening