het ronden van een levenscyclus,
van een tijd van aanwezig zijn?!

:{ TREDE I: deze pagina is onderdeel van een dialoog met bovenstaande als thema(tiek) }:

GRONDGEDACHTEN
  • tijd is als een cyclus, waarin levenskunst uitdaagt en vervult …
  • heel het leven is als een moment van zijn, van wezenlijkheid …
  • de baby verlevendigt de gedachte van je eigen beginmoment, en alles tot nu toe …, als verbindende gedachte met die baby ;-)
  • het zal nooit anders zijn, en toch is het leven leuk! het samen-leven?!

BETOOG

Dat de baby en peuter nog niet stemt, behoeft geen betoog … zij hebben recht op zorg en aandacht op hun eerste schreden … .

Dat de oudste generaties niet meer deelnemen aan het stemcircuit heeft wel enige betoog nodig.
Was het tot nu zo dat er een beroep op u werd gedaan om uw stembiljet in te vullen, onder een moderner, nieuw stuurparadigma is dat niet meer nodig. Als verklaring hiervoor geldt het feit dat u vele jaren heeft deelgenomen aan de samenleving in een democratie, die vitaal wil zijn ‘), en dat uw inzicht op andere wijzen wordt overgenomen door de generaties waar u mee samenleeft. U kunt er op vertrouwen dat die jongere generaties ook oog hebben voor de generatie waar zij zelf later toe kunnen behoren. Dat heet immers ook … samen-leven.

’) GGvoter underlines the thought that democracies with the voting system “oneMan-oneVote” are in a program of the mediated slogan “the Winner takes it All”, which is actually not a systemic wish for people who want to live together in a society. A kind of society which recognizes and appeals for individual talents to synergize, that is a system requirement which GenerationBindingMatrix calls for, as a serious argument in a Economy where everybody counts (a potential valuable creature).


When in respect to those aspects contra and/or supporting arguments/textures are delivered contributing the dialogue essentials,
… please come in … ; our team will promote your perceptions in the spotlight you wish.