Vorige Versie: nov05; LaatsteWijziging: 6dec05


locale verkiezingen laten inspireren
door jongeren & wijzeren!

:{ TREDE II: deze pagina is onderdeel van een dialoog met bovenstaande als thema(tiek) }:

GRONDGEDACHTEN
  • jongeren staan onbevangen in het leven en hebben daardoor ideeën waar je als “druk baasje” niet op komt …; het is in de eerste plaats leuk … en bevrijdend om deze creatieve kijk te vernemen; het kan ook een draai geven aan “denktanks” die zich in een doodlopende straat hebben begeven.
  • ouderen die zich meer en meer hebben losgemaakt uit het politieke leven voor wat betreft de directe bemoeienis via het kiessysteem, kunnen juist daardoor weer de juiste toon vinden om samenhang te creëren middels verhalen over hoe de dingen gaan. Anekdotes kunnen in die zin dienen om wijze lessen mee over te dragen. Hiermee bevordert het stelsel de ontwikkeling van een gezamenlijke visie, zonder blokkades.
  • het is in deze fase van belang dat de in de samenleving geïnteresseerde jongere voor het eerst kan gaan deelnemen aan het stemmen; in deze fase biedt het lokale podium hiertoe gelegenheid.
  • de oudere, die het nog leuk vindt om mee te stemmen, kan in deze fase nog aan de democratie deelnemen door stemmen uit te brengen op het lokale bestuur. Geleidelijk is de democratische invloed van deze groep tot een andere wezenlijke samenlevingsorde verworden.
  • (…)

BETOOG
Een van de ideale doelen van het kiessysteem onder de vlag van GenerationBindingMatrix is het zich losmaken van het stuurprincipe, dat het huidige verkiezingssysteem nou eenmaal in zich heeft, en zich als medeburger in de eigen biotoop, leefgemeenschap, in te weven middels actieve deelname aan de samenleving. Dat we geleidelijk de ouderen “het Stemrecht” ontnemen heeft op het oog iets van het ontnemen van een recht in zich. Dit gevoel is vooral ingegeven doordat we jaren hebben geleefd met een ander paradigma waarmee we democratie speelden. Daar staat tegenover dat het loskomen uit het verkiezingsspel een stimulerende prikkel is om juist actief aan de samenleving deel te nemen. Met dit inzicht veronderstelt GlobalGeniusVoter bij te dragen aan een tenminste zo grote invloed van de oudere in de samenleving.

Hoewel de locale verkiezingen vooral hun beslag krijgen middels de generaties tussen deze jongeren (8-14) en ouderen (78-84) in, nl. van 15 tot 77 jaar … zijn die mensen meer afgeleid door allerlei bezigheden en ontwikkelingen die hun interesse trekken of hun aandacht vragen. Juist de hier benoemde generaties jongeren tussen 8 – 14 en de ouderen tussen 78 – 84 kunnen hun tijd besteden aan het onafhankelijk en onbevangen waarnemen en getuigen van de samenleving. En hun zienswijze kan door tal van communicatiekanalen gedeeld worden … ter inspiratie van de andere kiezers / burgers / samen-levers.When in respect to those aspects contra and/or supporting arguments/textures are delivered contributing the dialogue essentials,
… please come in … ; our team will promote your perceptions in the spotlight you wish.