een eerste stap in
de regionale, landelijke sfeer van samen-leven

:{ TREDE III - deze pagina is onderdeel van een dialoog met bovenstaande als thema(tiek) }:

GRONDGEDACHTEN
  • vanaf 15 jaar doe je echt mee in het regionale of landelijke verkiezingsspel met oudere mensen; het is je eerste schrede op dit toneel nadat je hebt kunnen starten op het lokale toneel.
  • jongeren zitten doorgaans in een fase waarin zij omslaan van een egocentrisch bewustzijn via een groepsbewustzijn naar een wereldbewustzijn ; dit proces draagt allerlei gewaarwordingen in zich, die de lerende mens enerzijds terugwerpt op zichzelf en anderzijds uitdaagt om grenzen te verleggen. Het is een oefening in samenleven en vooral ook om je eigen talenten te ondekken.
  • LET OP: in deze fase is het nog niet mogelijk om een vertegenwoordiger te zijn in de landelijke politiek, plaatselijk is het nu voor het eerst wel mogelijk om te kiezen voor een rol als vertegenwoordiger. In een dergelijk geval kies je er voor om geen kiezer te zijn, maar om mede namens andere mensen pro-actief te zijn in de plaatselijke politiek. Je wilt dit talent beproeven … en dit kan maar op één manier: te doen!

BETOOG
Een verandering die enige betoog behoeft vanwege sentimenten die kunnen leven bij de gedachte hoe het in de oude situatie was … is het feit dat een Kiezer van 18 jaar nu niet VOLLEDIG mee doet, GELIJK aan de ander kiezers … maar dat deze Kiezer 20% van de punten uitbrengt die de “zwaarste” kiezer uitbrengt.

Hier zijn minimaal 3 argumenten op te voeren …, hetgeen GGvoter hier doet:

  • in het oude systeem kiest de gemiddelde eerste stemmer op de leeftijd van 20 jaar … vanwege het feit dat sommigen het eerst stemmen op hun 18e en net zovelen het eerste stemmen op hun 22ste jaar. Dit komt vanwege de 4 jarige regeringscyclus (soms nog een half jaar langer wegens regeringsvorming). Onder de paraplu van de GenerationBindingMatrix treedt je op je 22ste jaar al toe tot de 2e trede regionaal / landelijk, en heb je dan al 40 punten te verdelen.
  • het getal van 20% stelt de verhouding voor met de “zwaarste stemmer”. Het hele veld van medeburgers en stemmers overziend, kom je al snel tot de conclusie dat de gemiddelde stemkracht van een kiezer op het regionale / landelijke nivo onder de 60% ligt … Met 20 punten stemkracht heb je dus al meer dan 33% deelname!
  • in het oude kiessysteem zit een verborgen argument dat middels dit alternatief van modern stemmen naar boven komt : als je stemt en je hebt niet geleerd om te stemmen, dan kun je verkeerd stemmen. Dit is een nuchtere bewering na een analyse. Er is te beargumenteren dat stemmen in het politieke speelveld een complexe bezigheid is, die de nogige lering behoeft. GenerationBinding nodigt daartoe uit.

Kortom … de GenerationBindingMatrix als stuur- en leermodel komt tegemoet aan de wens van de (gemiddelde) burger tot gemeenschapszin.


When in respect to those aspects contra and/or supporting arguments/textures are delivered contributing the dialogue essentials,
… please come in … ; our team will promote your perceptions in the spotlight you wish.