Deze sectie duidt bijzondere, moderne essenties
geïntroduceerd door deze kies-matrix .

In hoeverre zou de gebruikelijke wijze van kiezen middels de (meme)mantra “One man One vote` geèvalueerd dienen te worden … alvorens burgers en democratièn kunnen overgaan op een nieuwe machtsstructuur in politieke verhoudingen?
Kort gezegd ... wordt het niet eens tijd ... ;-)

Eerst kan het interessant zijn om het volgende plaatje eens te bezien:


De economische orièntatie van westerse politici (de westerse politieke cultuur) overdenkend, kan het interessant zijn te begrijpen waarom mensen eerst tot de politieke arena worden toegelaten als ze 18 jaar oud zijn. Dezelfde jonge snellerende en wereldwijze mensen die een rol, een belangrijke rol, spelen in de ontwikkeling en de welzijnssectoren (van families en gezinnen) worden niet gestimuleerd aktief te stemmen of om erover na te denken totdat ze achttien zijn. En als ze dan inmiddels, soms eerst als ze 22 zijn, meedoen, dan is het aardig om de volgende feiten te bezien die gelden in het oude, 1M1V, kiestelsel:
 1. zij zijn gelijk 100% deelnemer in dit grotemensenspel, gelijk aan ervaren stemmers
 2. zij hebben nog geen enkele ervaring hoe te stemmen en waarvoor …
 3. zij zijn, als je hun argumenten hoort, nogal eens onverschillig / verward / gemystificeerd door allerlei [i]soorten (’n kakafonie?) van argumenten[/i]
 4. een kwart van de nieuwe kiezers is al 22 jaar oud als zij voor het eerst meedoet … , of serieus wordt genomen … (hoe bedoelt u, overheid, samen-levings-bewust)
 5. de gemiddelde startende kiezer is 20 jaar oud en niet 18 (vanwege de 4 jarige regeerperiode)+ rijkelijk laat dus … mede gezien het beroep dat de overheid meer en meer op zelfstandigheid van de individuele burger doet …

Het ontwerpteam van deze GenerationBindingMatrix als een modern kiesparadigma voor een duurzame democratie ontwikkelde enige punten die van algemeen en doorslaggevend belang zijn voor alle (generaties van) kiezers/burgers in een duurzame samenleving onder democratisch zelf-bestuur, die leidt tot verantwoordelijk en kwalitatief in zich zelf-corrigerende leiders-mentaliteit:

 1. in de regionale / landelijke / continentale (, en wellicht binnen niet afzienbare tijd globale) verkiezingen kan iedereen echt meedoen met stemmen vanaf 15 jaar;
 2. elke dag kan de kiezer zijn stem inbrengen of aanpassen als hij daar vanuit vrije wil en behoefte uiting aan wenst te geven;
 3. als een burger start mee te stemmen op het regionale vlak, dan heeft hij kunnen oefenen door mee te doen op het lokale vlak;
 4. elke generatie (een 7 jarige tijdspanne) heeft een specifieke plek in de stem-matrix;
 5. jonge generaties zijn op de oplopende trap qua stemkracht …, in een leergang samen te beschaven in een democratie zoals die in essentie bedoeld is;
 6. oudere generaties zijn weliswaar qua stemkracht in een terugtrekkende beweging …, hierdoor worden ze eerder vertrouwd en geraadpleegd op hun wijsheid en objevtiviteit;
 7. kiezers leren om een team van spelers te formeren & onderhouden; het is hun persoonlijke team van vertegenwoordigers in de politieke arena;
 8. in trede 1 verdelen kiezers 20 stempunten naar 3 kandidaten (max. 50% naar 1 kand.)
 9. in trede 2 verdelen kiezers 40 stempunten naar 5 kandidaten (max. 50% naar 1 kand.)
 10. in trede 3 verdelen kiezers 60 stempunten naar 7 kandidaten (max. 50% naar 1 kand.)
 11. in trede 4 verdelen kiezers 80 stempunten naar 9 kandidaten (max. 50% naar 1 kand.)
 12. in trede 5 verdelen kiezers 100 stempunten naar 11 kandidaten (max. 50% naar 1 kand.)
 13. op deze wijze oefenen burgers het beslissingsproces inzake complexe kwesties, hetgeen hun wezenlijke interesse in de onderwerpen & thema’s zal stimuleren …
 14. … (en er is meer … later ;-)

De volgende figuur geeft een impressie van de GenerationBindingMatrix … op regionaal / landelijk / continentaal / globaal nivo …


NB. het gemiddelde aantal stemmen per kiezer ligt hier onder de 60 punten.


Als eerder beweerd, dienen jonge mensen de gelegenheid te hebben om het kiezen van mensen en hun onderlinge potentie van samenwerken te leren inschatten. Daarom krijgen ze zo vroeg mogelijk als enigszins verantwoord kan de kans om op het lokale podium mee te doen op het 1e nivo.


NB. het gemiddelde aantal stemmen per kiezer ligt hier rond de 65 punten.

Tenslotte leert de ervaring het OntwerpTeam: twee omslaande kwesties vergen hier enige aandacht

En dan natuurlijk … de vraag : Hoe nu verder aan het einde van deze procedure …
Hoe krijgen we nu de meest juiste & capabele mensen in het programma voor Onze Tijd?When in respect to those aspects contra and/or supporting arguments/textures are delivered contributing the dialogue essentials,
… please come in … ; our team will promote your perceptions in the spotlight you wish.