Vorige Versie: nov05; LaatsteWijziging: 6dec05

kies er voor om een kiezer te zijn
OF een vertegenwoordiger!

:{ TREDE IV: deze pagina is onderdeel van een dialoog met bovenstaande als thema(tiek) }:

GRONDGEDACHTEN
  • bevorder het oefenen van beslissingen nemen en dragen;
  • verbinding tussen mensen vindt niet plaats door gelijkheid, maar vooral door ongelijkheid; gelijkheid bestaat slechts vanuit een noösfeer perspectief, waar de juridische sfeer intentioneel / principieel / wezenlijk op stoelt.
    Noot: dat laatste is niet vanuit een materialistisch historisch perspectief; wel vanuit een modern kosmisch perspectief/wereldbeeld.
  • omdat politiek situatie en periodiek georiënteerd is, verdraagt de gelijkheid in politieke sfeer een opvatting van verhoudingen waarin rekening wordt gehouden met de generaties; hiermee is de matrix, zoals hier gepresenteerd en betoogd, op te vatten als borging voor gelijkwaardigheid tussen diverse generaties onderling
  • generatiebewustwording stimuleert het samenleven … zoals wellicht ooit bedoeld door de term “vrijheid, gelijkheid & broederschap” …
  • een vertegenwoordiger krijgt « als vanzelf » media-aandacht en vermarkt zijn “wijsheid” inzake politieke inzichten ; … kiest er daarmede ook voor om zelf geen kiezer te zijn, want er mag verondersteld worden dat zijn aanhangers wel stemmen (en verdelen) …;
  • mensen dienen hun verbindingen en ontbindingen zoveel mogelijk zelf te onderhouden en waarborgen binnen het kader dat de politiek hiertoe mede schept en laat waarborgen.
  • een kandidaat vertegenwoordiger kan bij terugtrekking uit het “media-circuit” weer deelnemen aan verkiezingen als kiezer; andersom geredeneerd kan een kiezer er altijd voor kiezen om toe te treden tot het andere circuit en daarmede afstand doen van zijn persoonlijke deelname in verkiezingen. (er zijn geen kiezers geïnteresseerd in de media-aandacht voor kandidaat-vertegenwoordigers die hun stem in een bus deponeren.:)

BETOOG
Een van de grondgedachten van de verkiezingsmethodiek GBM – generationbindingmatrix, is het verweven van de individuele mensen tot een dynamisch samenlevend en werkend volk. Om deze reden is het systeem zo ontworpen dat een zuiver stelsel ontstaat, dat zoveel mogelijk recht doet aan de bedoelingen.

Als redenatie vanuit een persoon die vertegenwoordiger wil zijn voor andere personen, geldt het volgende: De actief media-aandacht genererende persoon verwerft via zijn keuze vertegenwoordiger te zijn meer mensen en dus stemkracht voor zijn politieke keuzes dan dat de persoon via de eigen stem-participatie zou verwerven. Het is voor deze persoon dan ook onnodig om deel te nemen aan de stemprocedure.


When in respect to those aspects contra and/or supporting arguments/textures are delivered contributing the dialogue essentials,
… please come in … ; our team will promote your perceptions in the spotlight you wish.