een realtime-kiessysteem ondersteunt iedere burger
geheel en al een deelnemer te zijn …
:{ conceptuele tekst }:
deze sektie verhaalt bijzondere essenties die worden ingebracht door deze verkiezingsmatrijs.
:{ die communiceert in een gelegenheid tot dialoog inzake enkele thema’s die “de dragers” bezig houden. }:
REALTIME KIESSYSTEEM …

 • realtime: verwijst naar de mogeliojkheid van het (noösferische) systeem de voorkeuren van een burger te registreren: men kiest de eigen “opgestelde” spelers in het persoonlijke coalitie team; het realtime systeem faciliteert de inbreng van burgers en registreert het als een geldige bijdrage;
  Dus dit zal juist niet betekenen dat de uitkomst van het dagelijkse stemgedrag beschikbaar is op publiekelijk bekend gemaakt te worden of zelfs maar beschikbaar is voor welke partij dan ook … zelfs de regering zal dit evenement van openheid gereguleerd zijn door een democratische overeenkomst op de systeem eisen.
  N.B. GGvoter stelt 3 dagen per jaar (of maximaal eens per maand) als PEILdata voor en de mogelijkheid om peilingen te hebben na “nader te onderhandelen omslagpunten, zoals bijv. de wijziging in een week tijd door 10% van de burgers/kiezers, als dit publiekelijk gewenst is, een systematische omslagpunt zijn vanwege “noodzaak”.

 • systeem: verwijst naar een regulerend instrument dat perfect dat in essentie doet waarvoor het instrument intentioneel voor is bedacht.

  N.B. het vervangen van een oud “systeem”, dat niet functioneerde volgens de essentie van zijn impliciete intentie, zou mensen kunnen “kwellen & beangstigen” die geconditioneerd waren of in sterke mate leerden te leven met het oude ongemak vanwege een neiging de gewoonte van het “feit” vanhet ongemak te aanvaarden, hetgeen tijdelijk mogelijk een goede ingeving was voor zover men besliste hoe met dit gegeven systeem om te gaan én in de samenleving. Een dergelijke “kwelling” of “pijnlijke aangelegenheid” wordt in algemene zin en vanuit een evoluerend (op den duur zaliger makend) principe gewenst als om te slaan naar een klimaat van welzijn waarin de oorspronkelijke bedoeling door het nieuw geformuleerde doel wordt waargemaakt met het “nieuwe systeem/paradigma/stuurmodel”.

 • het is een taak voor burger-vertegenwoordigers te moderniseren naar een staat van eigentijdse democratische gereedschappen binnen een nauwgezette tijdpad & tijdspanne op een vredelievende geharmoniseerde beweging (van verandering)
 • burgers die in staat zijn deel te nemen in de massale omwentelingsbeweging zijn uitgenodigd zich op te laden naar de verandering in “een pi-voting, spick & span operatie”
 • niet de berekende motieven maar de geest(rijk)gespeurde motieven die aantrekkelijk zijn voor de hervormende vereisten zullen de weg bereiden die de bries van verandering vervult …


… ONDERSTEUNT IEDERE BURGER …

GGvoter verwijst naar de wikiDD call Everyone’s a citizen Baby project …


… GEHEEL EN AL DEELNEMER TE ZIJN

 • (zelfs) de baby heeft een plek in het gedachtegoed dat de GenerationBindingMatrix verbeeldt
 • de oudsten heeft een werkelijk gerespecteerde plek … mede vanwege het feit dat de overige burgers hun relationele plek met die oudsten goed beseffen … met name met degene die inmiddels hun kiesrecht hebben afgestaan ten faveure van deelnemend burgerschap
 • een te kiezene / kandidaat / vertegenwoordiger heeft een plek in het cyclische avontuur dat hem of haar het beste past …; bijv. door zich passief, actief, pro-actief tot en met andere burgers te verhouden in hun aanwezigheid;
 • terwijl mensen op mekaar afgestemd zijn tot in het democratisch spel van deelname met andere mensen … met een oprechte intentie essenties en waardevolle sferen te co-creëren, kunnen ze het ego-ding loslaten en hun persoonlijke potentieel leven in een burgerschappelijk verband.
 • ”leef naar wat je zegt en zo recht je maar kan”Indien in verband met deze aspecten tegen-argumenten en/of nader ondersteunende argumenten/teksten geleverd worden die de dialoog binnen deze context voeden,
… kom er in en ga naar … ; ons team zal uw inzichten in de etalage zetten naar uw ideeën./i>

de GenerationBindingMatrix wordt geïmplementeerd met een gereedschap dat het mensen mogelijk maakt een samengesteld team te wijzigen wanneer er ook maar de behoefte bij de kiezende burger ontstaat om dit op energieke en gemotivveerde wijze te doen.


Deze sectie tracht de hang naar deze mogelijkheid te bevorderen en motiveren. Tevens zullen enige vrije gedachten prijs gegeven worden om werkende inzichten op “bevroren dogma’s” te verschaffen.