Oplopend en Aflopend …
in Lagen en Fasen … Waarom?
Deze sectie verhaalt bijzondere essenties bevestigd door deze KiesMatrijs
luisterend naar enkele intentionele inspiraties naar GGvoterPiLoten

Oplopend en Aflopend

  • mensen houden er van samen te golven … als een zee ;-)
  • mensen gaan ook graag op en neer … als een natuurlijke beweging ;-)
  • neergaan geeft veerkracht aan het inzicht om … te herrijzen meer nog aan te vallen ;-)

Lagen en Fasen

  • Deze structuurentiteiten, Lagen in Ruimte en Fasen in Tijd, herinneren aan het Orakel boek van de I Ching, dat te maken heeft met ons menselijk DNA … met code en decodeer principes
  • onze oriëntatie wordt geoefend door de geraffineerde infrastructuur van het “open veld” waar wij ons in bewegen …;
  • die denkbeeldige infrastructuur die voor een ieder in gelijkelijke fase en laag hetzelfde is … geeft houvast en vertrouwen … zonder onderscheid … en naar universeel rechtmatig principe
  • in een te lage laag verkerend geeft voeding aan de gedachte “Ik Ben Geaard”
  • in een hogere laag verkerend geeft voeding aan het inzicht “WAAROM lijkt het mij dat Ik Hoger Ben”
  • je moet goed oppassen als een ander zegt: je ben té … (wat dan ook)”; want wat de voorkomende situatie ook is, er kunnen steeds mensen zijn die je graag beoordelen vanuit een adviserende rol …

WAAROM ?

GGvoter meent dat het onze taal en lichaamstaal kan dienen tijdens het communiceren indien we de kubus binnen de bol zien en de kubus juist de bol bevat als referentiële boxen die een “melkweg” tonen die bekend staat aan 2 zijdes van de contextuele bol.

hmmm , laten we eens kijken naar een plaatje, dat meer kan zeggen dan 1000 woorden …


:{ THNX to Cadmesh }:
maakt dit een meer levendige gewaarwording?
( indien niet, dan kunnen we hier eens nader verkennen met … onze vaardigheid & gereedschappen, niet dan?
g**gle “cube sphere” afbeeldingen & geniet … een tuin van afgebeelde voorstellingen die je “mind” / als van nature aantrekken )

Op zijn minst geeft het afdalen en oplopen de trefkans om andere mensen op de tempeltrappen te ontmoeten;
en de lagen & fasen geven een open idee van acties & krachten die intenties verbinden tot essenties …
terwijl de kunst om tijd te beleven en het doorgeven van de kunst te doen in relatie met andere menselijke wezens … zoals verkiesbaren en kiezers allen zijn …

WAAROM 7 = VII = **?


G = 7th in ONZE ALFABETISCHE ORDE

GAAN GAIA GOD GEESTIGHEID
G-force
G…ONE
(by the WWWIND)

Een Oktaaf heeft 7 unieke noten ; de eerste en de laatste van de oktaaf :

DO ! ( doen? )


DO RE MI FA SOL LA TI DO TI LA SOL FA MI RE DO

4 : 7 :: 7 : 13
herinnert aan
innerlijk
&
uiterlijk
leven

zijn
in resonantie
met een ander / met elkaar
one people - one time - one planet : een wevende bundel
kan een gezamenlijke wens zijn te vervullen

te…samen
LATEN WE VOORTGAAN
ONZE SPRAAK ACHTERNAIndien in verband met deze aspecten tegen-argumenten en/of nader ondersteunende argumenten/teksten geleverd worden die de dialoog binnen deze context voeden,
… kom er in en ga naar … ; ons team zal uw inzichten in de etalage zetten naar uw ideeën./i>