wat is het streven …
en hoe ga jij er (samen) mee om?

:{ TREDE VII: deze pagina is onderdeel van een dialoog met bovenstaande als thema(tiek) }:

GRONDGEDACHTEN
  • een mens is een heel wezen
  • alle mensen samen zijn heel wezenlijk alle mensen
  • in beweging met elkaar verkerend, als in een dans (een tango?), kan het handig zijn de danspasjes te leren en te luisteren naar de muziek; en voor je het weet kun je met die ander de meest verrassende capriolen uithalen die je een waar gevoel van leven geven; maar eh … niet vergeten … er zijn er meer op de dansvloer ;-)
  • communiceer, met mededogen, het samenleven na te streven …? (: met genoegen :)

BETOOG
Een van de grondgedachten van de verkiezingsmethodiek GBM – generationbindingmatrix, is het verweven van de individuele mensen tot een dynamisch samenlevend en werkend volk. Om deze reden is het systeem zo ontworpen dat er een mate van zuiverheid wordt betracht tijdens het ontwerp die de bedoelingen van de uitkomst van het systeem bevorderen.

Meer betoog dan dat wat als grondgedachten geuit is, behoeft de vraagstelling niet …, er van uitgaande dat de bevrager en bezoeker de piramide (of Xylofoon?) van onderaf heeft bezien en heeft begrepen …

aankomend meester
als onderzoekende burger doe je je voordeel in de betrekking die je vakmatig invult …;je bent in een fase waar je meer verantwoordelijkheid is toegedicht dan voorheen, en je kunt je bewust zijn van de fasen die je inmiddels hebt doorlopen.het meesterschap gloort.

onderzoekende burger
In het lokale verkiezing sta je nu op de hoogste trede: je krijgt 100 punten te verdelen onder 11 kandidaten. Door het attent zijn met je omleving heb je kennis van de lokale situatie en ontwikkeling. Het is interessant om hier kennis van te hebben en om er zelf je bijdrage in te mogen hebben. Door je hier maatschappelijk te verweven begrijp je beter hoe de dingen zijn, of komen zoals ze zijn. De dingen zijn te bespreken en te bezien in samenspraak. En in de loop der tijd weten mensen je te vinden als iemand die er toe doet. Niet als een geldbank, of als een winkelier, of een “pappi” … maar als een medemens die meekijkt en de dingen woorden geeft die een begrip van wezenlijkheid verrijken.

aankomende oudere
In de landelijke verkiezing ben je inmiddels een trede afgedaald. Je kunt je inzicht op het politieke speelveld nog immer delen, echter nu met 80 punten te verdelen onder minimaal 9 kandidaten. Het zou een indruk kunnen geven dat je minder meetelt dan de fase ervoor. Toch is dit niet het geval … immers door meesterschap te kunnen verwerven in samenlevende kwesties ben je aanwezig in je omleving. Je wordt gezien en gehoord door je medemens, waaronder jongere generaties die toch iets oppikken van wat jij leeft. En dus telt dat wat je geleerd hebt door via die jongere generaties die steeds meer, jaar voor jaar, invoed krijgen in het politieke speelveld.
Tja, het kan zelfs zo zijn dat je veel meer genoegen beleefd aan het aanwezig zijn, samenlevende met die andere mensen dat je de landelijke politiek aan de anderen laat voor wat het is. Jij leeft!


When in respect to those aspects contra and/or supporting arguments/textures are delivered contributing the dialogue essentials,
… please come in … ; our team will promote your perceptions in the spotlight you wish.