Oplopend weeft Aflopend; en Aflopend weeft Oplopend
Tegelijkertijd is het er beiden - de tijd vouwt het doen samen ...
Deze sectie verhaalt 2 essenties
openend voor enkele verhalen verteld als uiting ..

WAAROM 7 = VII = **?


7 is het middelpunt van 13

kijk eens naar het abc ... hoe dat 2 ordes in zich draagt:

A B C D E F G H I J K L M

&

Z Y X W V U T S R Q P O N

zie je nu de overeenkomst van "S en H" ?

verklapt : 8 !

symbool van evenwicht in yin & yang : energiestroom

ook frappant is de 2e stroom van N naar Z:

:-o ... why?

well ... it is the same figure, it just 90 degrees ...

but then Left of Right ... ?

that is the female / masculine hemisphere will to attune!

last word has to be pronounced, i promote to: at tu NeZ ;-) do you like ThaT

also see the QuadranT attuning gift of both Characters ...
that is: both are binding :: 4 - outer points of a (the same) CuBe ... as H does too in another formation.
train the combinations and gain on cont(r)act ..

ontde(n)k de andere overeenkomsten ...

in het dagelijkse leven vinden we de 8 synchroon aan de 6.
hoe?
stel je vor dat de 6 evenwicht beoogt vanwege het gelijkheidsbeginsel: directeur en knecht gelijkelijk belonen middels een voertuig van marktwerking ...
betekent: de marktwerking is n complex waar de zeldzaamheid van de directeur zijn kunne wordt verenigd met het talet van de vakman.
echter hoe is de marktwerking in de loop der tijd "los" geraakt van het principe van de vakman - zijn/haar spirituele/inspirerende inbreng op de plek waar gewerkt wordt?

hier is de essentie van de 8 werkzaam:
de acht betreft de harmonisatie - een radiaal en geen lineair (hierarchisch) model, edoch een tempel model - tempel?
zie het model van de web-home-page?
of :

hier uit zich het principe van de integriteit
dit is een persoonsgebonden kenmerk dat het eigen bloed als holografisch open chemie van persoonlijkheid bezield - voorTdurend ...
de T hier ook als 'omgekeerd symbool' van nu juist die tempel en spiegel (zie t plaatje en sla t diep onder op?)

t avontuur van het opstappen van de Tempel is als het organiseren van je vermogens het te doen ...;
en dan het afdalen ... hoe is dat ...
dat is als het waarderen van de ervaring en het opslaan in je afgedaalde berusting (in je bekkens)
later kun je het immer oproepen en delen, begrijpen, verhalen met anderen ... als n liefdesmoment!