een democratie die afstemt
middels actief verweven deelname?!

:{ TREDE VII: deze pagina is onderdeel van een dialoog met bovenstaande als thema(tiek) }:

het model-kies-systeem waar je nu naar kijkt, kritisch beziet of waarneemt heeft enkele kenmerkende eigenschappen die tot nu (?) niet van toepassing waren op het stelsel, het sturende paradigma of kompas, waar we tot nu toe op voeren als demos, als volk.

om de afstemming middels actief verweven deelname van de nieuw voor te stellen, met woorden gevisualiseerde verkiezingen te beargumenteren is daar eerst een verkenning voor nodig om vervolgens de opgeworpen bewering te staven.

Verkenning

  • je hebt een kiesprofiel en een evaluerend kiespatroon
  • je stelt je kiesprofiel bij als je je daartoe geroepen voelt dit te doen
  • door dat je je kunt bijstellen middels voortschrijdend inzich, leer je … afwegen
  • je leert zelf te beslissen, en je leert je beslissingen te motiveren …
  • omdat iedereen dit doet, voel je je niet geremd (als of je een fout maakte) om te veranderen; immers je leert en verfijnt je articulatie, je vocabulaire, je coherentie, je samenlevende verweving …
  • je wordt minder dan voorheen beïnvloedbaar door & voor emotionele kwesties omdat je meer en meer inzicht verwerft in de aspecten die er voor jou wezenlijk toe doen
  • al met al … wordt je in een politieke wereld met het GenerationBinding paradigma (stuurmodel) … een politieke mens die zich vernetwerkt kan voelen met anderen
  • waar je ook zit in het generatie georienteerde trappenspel (de xylofoon) van de Matrix, je hebt een oriëntatie op het geheel door de verbinding die de structuur schept. (punt)

Betoog
De verkenning die hier boven staat roept de gedachte op dat we tot nu toe in een oneMan-oneVote paradigma met elkaar een strijd voerden van wie het voor het zeggen had. Middels het GBM-stuurmodel kijken we minder naar personen maar meer naar kwaliteiten van personen en naar hun prestaties in het samenwerken met andere personen.
Als kiezer ontwikkel je een kwaliteit om bepaalde, tot nu toe tegengestelde, krachten te bundelen in een samenwerkend geheel. Als spiegel is deze ontwikkeling van vaardigheid van de kiezer ook van belang in het eigen, persoonlijke leven in de geeigende omleving van de mens, de mede-mens.
Op voorgestelde wijze heeft de democratie zoals die in woord verondersteld te zijn een stelsel waar de burgers in harmonie samenleven een impuls die benut kan worden middels de positieve inzet en intentie van wie zich daartoe geroepen voelt. Je zou kunnen afvragen … “Wie wil dit nieuwe stuurmodel niet in plaats stellen van het “oude” model?”


When in respect to those aspects contra and/or supporting arguments/textures are delivered contributing the dialogue essentials,
… please come in … ; our team will promote your perceptions in the spotlight you wish.