MEE-DE-DELIN-GEN ... (LAST MINUTES)

24/1 17:30
GGvoter is hoe dan ook aanwezig op de stad in de wereld - nader overleg met de organisatie blijkt overbodig ...
gezien de leuze IEDEREEN IS VAN HARTE UITGENODIGD ...
Hoe GGvoter aanwezig kan zijn zoals iedere bezoeker van de Amsterdam Anders Ont-Moetingen ...
kan ter plekke worden meebeleefd ;-) ( beleefd genoeg, toch? )

24/1 13:00
Vanuit GGvoter kan worden meegedeeld dat de aanwezigheid van een stand met de ideeën geformuleerd / in formulering op deze website ... niet direct een herkenning oproepen bij de diverse bestuursleden van De Groenen. GGvoter heeft De Groenen opgeroepen om zich nader te verklaren en de informatie-modus te betreden.
Het bedienen van de toekijkers met gepaste lenzen ... zou de zienswijze van tal van medelanders en burgers kunnen dienen ... meer te zien dan ervoor.

GGvoter kan niemand iets leren noch ontleren.

AGENDA …

Amsterdam stad in de wereld ... is een initiatief van Amsterdam Anders / De Groenen

"Ontmoetingen tussen Wereldinitiatieven en AfterParty" - route http://www.ndsm.nl - toegang GRATIS

a short image of the thing going on …