MediarumoerJob Cohen | dinsdag 23 december 2008 | 15:11 | Burgemeester Cohen

Als burgemeester van Amsterdam lees je af en toe over jezelf in de krant. Meestal klopt de informatie maar een enkele keer wordt een opmerking van mij verkeerd geïnterpreteerd of worden mij zelfs woorden in de mond gelegd die ik nooit heb gebruikt. De afgelopen dagen overkwam mij beide.

Kerst BoodSchappen 2008 (let op de kleintjes (grootheid:)

Om een beetje in de juiste sfeer te raken heb ik mijn verenigingsgenoot en publieke werkrelatie den heer Wim Faber in enige functies in de publieke sfeer leren kennen ... . Vanuit die samenwerking en het ons aan elkaar relateren offreer ik de mogelijkheid een film te bezien in de tijd die "U" er geschikt voor acht : link

Notie Mijnerzijds(?): Inderdaad is het generatie besef een hoog goed, gachte vorstin; ik spreek hier ook over met mijn ome Piet die u en uw man nog zo Trouwelijks heeft bijgestaan op uw huwelijksreis ~ en wij zien inderdaad het belang voor de jonge generaties in relatie met de oudere ; ergo beziet u en uw trawanten, zoals ome Job van hierboven de implicaties van de nieuwe tijd ter zake van de zich nieuw scheppende verhoudingen. Graag spreek ik hier over indien u in de buurt bent ( bij Borst of Johannishof of TheLarch! ).

Uw Amsterdamse & Wereldgelijkende dienaar, S'ace

~~~

U lezer & wellicht burger - de Nederlandse taal machtig & ook wet - kunt met de burgemeester van onze hoofdstad meeleven. Immers zijn weblog kondigt aan wat de geachte en hooggewaardeerde heer meemaakt in onze sfeer van samenleving. Ach, degene die luistert kan wel eens overvallen worden door eigen denkbeelden die de woorden van de ander verdraaien tot het eigen "V"-oordeel. Dat begrijpt u, die verder kennis neemt van de wetenswaardigheden op deze site.

Vanwege - als psychologisch beoordeelde - toeleidingen vanuit directioneel en bestuurlijk veld maakt een ambtenaar van het publieke watermanagement het nodige mee en beschrijft de gebeurtenissen doorgaans ontdaan van beoordelingen èn waar voorzien van beoordelingen - gekenmerkt met die manier van beschrijven. Dit laatste is dan gedaan met de bedoeling de lezer geboeit te houden tijdens het lezen en "en passant" begrijpen van wat er geleefd wordt in (de recente) Amsterdamse geschiedschrijving.

Als Leeswijzer door de LeerStof heen, levert de ambtenaar u hier een inhoudsopgave (eerst nog ingegeven door de tijd, later geordend tot thematiek)

eerst hier een proeflink ( na het plaatje volgt het bruikbare overzicht ):

  • tekst n.a.v. Centrale Raad van Beroep
  • u nijvere lieden op zoek naar de openbaargemaakte tekst kunt hier verzocht worden om een wachtwoord / password - dit is opvraagbaar en tevens instelbaar voor alle volgende pagina's indien er behoefte toe is geuit aan de ambtenaar door een relevant directie / bestuurlid/collega van de stichting


    De volgende pagina's hebben vooralsnog geen wachtwoordbeveiliging ~ de reden hiertoe is dat de Overheid en dus de Publieke Werken een integriteitsprotocol hanteren en dus impliceert dit dat men elkaar vertrouwt. Een instelling van extra beveiliging zou - in het relevante/beoogde cultuurparadigma - slechts uitnodigen tot het wijken van normen.

    INTERVENTIE ~ wegens leringen door burgers in rollen in organisatie-complex wordt per heden - maart 2010 - een andere wijze van communicatie geboden dan onderstaande opzet heeft aangegeven in een vorm. De onderstaande vorm werd niet opgepakt door lieden op posities ; ergo: zij stonden er bij en keken er naar / van weg. "Wie de schoen past, die trekke hem aan" is hier het devies. Men kan zich bij de voerman melden.Nadere mededelingen volgen.Ter attentie wordt aangeboden: a href=http://www.nrc.nl/economie/article2498772.ece/Docters_van_Leeuwen_rapport_Zalm_moet_openbaar>"moet openbaar"

    Persoonlijk , als integraal directeur i.o. vd stichting, ben ik van mening dat er veel in de media wordt opgeklopt ter afleiding van hetgeen de aandacht behoeft. (was dat aan U reeds eerder gewaar?) De aangeboden oefening is een uitzondering omdat het nu juist de essentie van het vak "toezichthouden" aangeeft én en passant iedere burger offreert zelf ook een deelnemer te zijn tijdens het integraal toezichthouden en vooral jezelf de maat te nemen tijdens elke handeling met andere mensen die je je veroorlooft.