ter contemplatie van en voor enig historisch besef biedt deze pagina u aan een lied met een boodschap er in, gelijk een fles op het strand die men kan vinden met een oproep:

Voor Nederlanders die de engelse taal niet verstaan biedt het publiek toegankelijke netwerk een vertaling.

De bewustzijnsoefening is actief in een netwerk waar meerdere publieke functionarissen samenwerken ter opluistering van de kwaliteit van het gezamelijke werk ten behoeve en in dienst van het volk, een volk dat zich weet en leeft in europa an in de wereld ~ het volk dat zich weet in het Konionkrijk der Nederlanden en in ondergeschikte gremia van die rijk ( mensen / onderdanen / burgers / ... ).

Het schema aangeboden aan vertegenwoordigers van diverse gremia is vervat in het volgende plaatje ...

NOTIE wegens ACTUALITEITEN ingegeven door/namens H.M. de Koningin is de Rapportage Aangehouden tot 26 juni 2009 plus 6 weken in lijn met de tijdcycli die wij allen onderschrijven. De (aspirant)leden worden per 11 mei geïnformeerd in een uitnodigend / verordenend schrijven door de voerman / regisseur / gezagvoerder.

Voor nader berichtenverkeer rondom dit thema kunt u zich wenden tot deze blogsite per 6 mei 2009. De blogsite behandelt publiek gemaakte uitbreng vanuit een bewustzijnsoefening (eerst -achteraf (symptomatisch) abusievelijk- aangekondigt als ZITTING) als ware de activisten zelf hier bewust bij betrokken vanuit hun beroepskundige -zelf-aangnomen- rol (in enige staat van bewustzijn en enige leerzaamheid met de bewustwording).

Onder verantwoordelijkheid van een bevoegd ambtenaar der hoofdstedelijk dienstbaar gremium ... CJdG