Vorige Versie: nov05; LaatsteWijziging: 6dec05


hoe kun je met al die complex overkomende kwesties omgaan
op een gezonde, afgestemde wijze?

:{ TREDE V: deze pagina is onderdeel van een dialoog met bovenstaande als thema(tiek) }:

GRONDGEDACHTEN
  • GenerationBindingMatrix bevordert het oefenen van beslissingen nemen en dragen;
  • verbinding tussen mensen vindt niet plaats door gelijkheid, maar vooral door ongelijkheid
  • omdat politiek situationeel en tijdsferisch georiënteerd is, duldt de gelijkheid in politieke sfeer een generatieve opvatting van verhoudingen; hiermee is de matrix, zoals hier gepresenteerd en betoogd, op te vatten als borging voor gelijkwaardigheid tussen diverse generaties onderling
  • in het geheel van mensen die samenleven zal er elk jaar ’n verschuiving plaatsvinden in generaties: Het systeem werkt met leeftijdsgroepen van 7 jaar. 1/7 deel van 13 generaties mensen schuift naar een volgende trede …; een van die generaties treedt voor het eerst toe tot het kiesvolk (de populatie kiezers), en er is ook een deel dat afstand neemt van deelname (onderdeel van het organische principe).
  • Omdat de structuur van het kiesstelsel invloed heeft op de processen en denkmodellen in de samenleving, zal de structuur vanveel lesmateriaal in het onderwijs’) worden aangepast op de levendige principes die de matrix in zich heeft. Dit zal spoedig tot een kwalitatieve verbetering leiden in de wijze waarop mensen elkaar onderling verstaan. Geometrische structuren (bijv. anders dan slechts links of rechts, goed of slecht, of andere dualiteiten) bevorderen het inzicht in de complexiteit.

‘) onderwijs bijv. taalparadigma’s I II III IV V

BETOOG
Een van de grondgedachten van de verkiezingsmethodiek GBM – generationbindingmatrix, is het verweven van de individuele mensen tot een dynamisch samenlevend en werkend volk. Om deze reden is het systeem zo ontworpen dat er een mate van zuiverheid wordt betracht tijdens het ontwerp die de bedoelingen van de uitkomst van het systeem bevorderen.

Door de voorbeeldfunctie die het kiessysteem voor de burgers in de democratie krijgt, zullen alle gezaghebbende of beter gezagverdragende functies zich (her)inrichten. Natuurlijk zal er in eerste instantie weerstand zijn, omdat men heel anders moet gaan denken dan voorhhen. Toch zal de veranderde denkwijze spoedig wortel kunnen schieten in de goedwillende burgers die oog hebben voor samenlevende belangen die van duurzame overlevingswaarde blijken (en veelal reeds lang gevoeld worden).Omdat de verandering voor iedereen geldt zal er een beroep gedaan worden op de veerkracht en werkelijke zorgzaamheid en betrokkenheid in de omleving. De sterkste schouders zullen de zwaarste lasten gaan dragen en er zullen opeens minder zwakkere schouders zijn dan dat het voorheen scheen.Hierdoor is er een gezond klimaat ontstaan waarin, door te doen en lijfelijk te beleven en te communiceren, complexiteiten snel zullen vereenvoudigen.When in respect to those aspects contra and/or supporting arguments/textures are delivered contributing the dialogue essentials,
… please come in … ; our team will promote your perceptions in the spotlight you wish.